آدرس غرفه های تحویل پسماند خشک سطح شهر

 

۱- چهار راه مهدیه ۲- پارک شورا ۳- پارک دانشجو ۴- بلوار باستانی پاریزی میدان ابوالفضل ۵- پارک بهار ۶- پارک خبر نگار ۷- خیابان شهید رجایی جنب بیمارستان ثامن الائمه ۸- چهاراه ابن سینا ۹- بلوار جمهوری پارک ایرانیان ۱۰- خیابان هزارو یکشب ۱۱- چهاراه امام جمعه ۱۲- بلوار هوشنگ مرادی ۱۳ - بلوار امام حسن مجتبی-  پارک امام حسن ۱۴- خیابان ابوذر جنب بازارچه خود اشتغالی ۱۵- خیابان خواجو پارک خواجو ۱۶- شهرک مطهری چهار راه ابوالفضل ۱۷- چهار راه شیخ احمد کافی ۱۸- خیابان شهید مصطفی خمینی روبروی درمانگاه شماره ۴  ۱۹- میدان رسالت جنب بانک صادرات ۲۰ - سه راه احمدی پارک فاطمیه ۲۱- خیابان دستغیب جنب کتابخانه شهید بهشتی ۲۲- سراسیاب میدان انقلاب ۲۳- خیابان شهدا روبروی فروشگاه اتکا