آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار : موضوع طرح تفکیک از مبدا

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان در نظر دارد جهت واگذاری پروژه طرح تفکیک از مبدا ( پسماند) ، نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران دارای صلاحیت اقدام نماید.

لذا از شرکتها ی متقاضی واجد شرایط از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۴/۳ دعوت به عمل می آید خلاصه ای از مشخصات و سوابق اجرایی شامل گواهینامه تشخیص صلاحیت ، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت ، قراردادهای منعقده و مدارک مربوطه به سوابق اجرایی کار مشابه ، مدارک و لیست ماشین الات و تجهیزات و مدارک مربوطه به توان مالی شرکت و .... در پاکات در بسته به آدرس : کرمان - خیابان سپه ، امور قراردادهای شهرداری کرمان تحویل نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۱۱۹۹۴۵_۰۳۴ امور قراردادها سازمان پسماند تماس حاصل فرمایید.