بازدید دوره‌ای از خودروهای جمع‌آوری و حمل پسماند مناطق پنجگانه

 

خودروهای جمع‌آوری و حمل پسماند بایستی دارای برگ معاینه فنی و مخزن جمع‌آوری شیرابه باشند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت: پیرو انعقاد قرارداد مربوط به واگذاری عملیات تنظیف، جمع‌آوری و حمل پسماند با شرکت‌های تحت پیمان و شروع پیمان جدید، اولین مرحله‌ی بازدید دوره‌ای از خودروهای جمع‌آوری و حمل پسماند مناطق پنجگانه توسط کارشناسان این سازمان انجام پذیرفت .

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، علیرضا ریاضی افزود: بازدید دوره‌ای از خودروها به منظور ارتقای سلامت شهر و شهروندان ضروری است و از آنجا که عملیات جمع‌آوری زباله عمدتا در شب انجام می‌گیرد، لذا شرکت‌های تحت پیمان موظف به استفاده از خودروهای استاندارد مجهز به لوازم ایمنی و حفاظتی از قبیل نصب علائم خطر، چراغ‌های روشنایی و .... هستند.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور پیشگیری از دودزایی و آلودگی هوا و جلوگیری از شیرابه‌ریزی در معابر عمومی نیز خودروهای مذکور بایستی دارای برگ معاینه فنی و مخزن جمع‌آوری شیرابه باشند که تمامی موارد فوق در بازدید انجام شده مد نظر قرار گرفت.