آموزش

در این بخش می توانید به آمار و اطلاعاتی در زمینه چگونگی آموزش و فرهنگ سازی در زمینه پسماند آشنا شوید .

اطلاعات بیشتر

اطلاعات جمع آوری زباله

در این بخش می توانید به اطلاعاتی از جمله تناژ روزانه و ماهیانه انواع زباله اعم از خشک و تر ، زنده گیری حیوانات بلا صاحب دسترسی داشته باشید

اطلاعات بیشتر

آشنایی با مدیریت پسماند

پسماند که در اصطلاح عامیانه به آن زباله گفته می شود ، به کلیه مواد زائد حاصل .....

اطلاعات بیشتر

با حکم شهردار کرمان:
 
اعضای شورای سازمان پسماند شهرداری کرمان معرفی شدند

 


 طی نشستی با حضور شهردار، معاون خدمات شهری و جمعی از مدیران شورای سازمان  پسماند، اعضای جدید این شورا معرفی شدند و حکم خود را از دست شهردار کرمان دریافت کردند.
 به گزارش کرمان آنلاین، سید مهران عالم زاده در جلسه ای که با حضور جمعی از مدیران  سازمان پسماند شهرداری کرمان برگزار شد، آقایان نژاد خالقی، گلزاده و سید جعفری را به عنوان "اعضای شورای پسماند" و حسین وحیدی را به عنوان "عضو هیات مدیره سازمان " معرفی کرد.
گفتنی است  علی خدادادی رییس کمیسیون خدمات شهری  شورای اسلامی شهر نیز به عنوان "ناظر شورای اسلامی شهر در شورای سازمان "  از سوی شورای اسلامی شهر معرفی شده است .
 
 متن احکام به شرح زیر است :

 


 جناب آقای دکتر حسین وحیدی
 
با سلام :
 
نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با توجه به پیشنهاد رئیس محترم هیات مدیره و به استناد بند 3 ماده 7 از فصل چهارم اساسنامه سازمان مدیریت پسماند به موجب این حکم به سمت "عضو هیات مدیره سازمان " منصوب می نمایم.
بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی ،نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان ،نظارت بر حسن اداره امور سازمان و سایر امور محوله از اهم وظایف جنابعالی می باشد .
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

 


 
 سید مهران عالم زاده
شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند
 
 
 

 


 
جناب آقای مهندس غلامرضا نژاد خالقی خاتون آبادی

 


 
با سلام :
 
نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 5 از فصل سوم اساسنامه سازمان مدیریت پسماند به موجب این حکم به سمت "عضو شورای  سازمان " منصوب می نمایم.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چهارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی ،بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارش های مالی بر اساس گزارش حسابرسی رسمی ،تایید نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر و سایر امور محوله از اهم وظایف جنابعالی می باشد .امید است با اتکال به خداون متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.
 

 


سید مهران عالم زاده
شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند
 
 
 

 


 
جناب آقای گلزاده
 
با سلام :
 
نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 5 از فصل سوم اساسنامه سازمان مدیریت پسماند به موجب این حکم به سمت "عضو شورای  سازمان " منصوب می نمایم.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چهارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی ،بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارش های مالی بر اساس گزارش حسابرسی رسمی ،تایید نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر و سایر امور محوله از اهم وظایف جنابعالی می باشد .امید است با اتکال به خداون متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.
 
 

 


سید مهران عالم زاده
شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند

 

 

 


 
 
 
 جناب آقای سید جعفری
 
با سلام :
 
نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 5 از فصل سوم اساسنامه سازمان مدیریت پسماند به موجب این حکم به سمت "عضو شورای  سازمان " منصوب می نمایم.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چهارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی ،بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارش های مالی بر اساس گزارش حسابرسی رسمی ،تایید نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر و سایر امور محوله از اهم وظایف جنابعالی می باشد .امید است با اتکال به خداون متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.
 

 

 

 


 
سید مهران عالم زاده
شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند
 
 
 

 

 

 


 
جناب آقای محمد رضا قربانی

 


 
با سلام :

 


نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 7 از فصل چهارم اساسنامه سازمان مدیریت پسماند به موجب این حکم جنابعالی را به سمت "عضو و دبیر هیات مدیره سازمان " منصوب می نمایم.
بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چهارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه به شورای سازمان ،بررسی بودجه ،اصلاح ،متمم و تفریغ بودجه با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری ها و ارائه به شورای سازمان ،تهیه صورت های مالی و سایر گزارشات مالی و ارائه آن به شورای سازمان ،بررسی و اظهارنظر نسبت به ساختار تشکیلاتی سازمان و ارائه به شورای سازمان ،نظارت بر حسن اداره امور سازمان ،نظارت در حفظ و نگهداری دارائی ،سرمایه و اموال سازمان و سایر انجام امور محوله از اهم وظایف جنابعالی می باشد.
امید است با اتکال به خداوند و با همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمان و رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

 


 
 
 سید مهران عالم زاده
شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند
 
 

 

 

 


 جناب آقای مهدی نیکویی
 
با سلام :

 


نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند 1 ماده 7 از فصل چهارم اساسنامه سازمان مدیریت پسماند به موجب این حکم جنابعالی را به سمت ( عضو و رییس هیات مدیره سازمان) منصوب می نمایم.
بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان، بررسی نرخ خدمات سازمان و ارائه به شورای سازمان، نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان، نظارت بر حسن اداره امور سازمان و همچنین سایر وظایف محوله بر اساس اساسنامه از مهمترین اقدامات جنابعالی می باشد. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضا در راستای گسترش و پیشبرد اهداف سازمان موفق و موید باشید.
 
 
 
سید مهران عالم زاده
شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند

 

معرفی مدیر عامل

 سازمان  مدیریت پسماند شهرداری کرمان

محمد رضا قربانی

حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top